Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2020

frenulum
7176 4821 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaLuukka Luukka

May 17 2020

frenulum
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viarurky rurky
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
frenulum
7137 eb35 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viarurky rurky

May 16 2020

frenulum
frenulum
Reposted fromshakeme shakeme viathebelljar thebelljar
frenulum

May 12 2020

frenulum
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho via0 0
frenulum
frenulum
5432 179c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
frenulum
Reposted fromshakeme shakeme viathebelljar thebelljar
frenulum
7497 9f4c 500
Reposted fromLaColie LaColie viarurky rurky
frenulum
4616 8cd5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viathebelljar thebelljar
frenulum
frenulum
Bądź uczciwy, odważny i troskliwy, a wszystko będzie w porządku.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagregorczykm gregorczykm
frenulum
- Abraham prostytuuje własną żonę faraonowi (Rdz 12:11-16)

- Ojciec wydaje 2 swoje córki na zbiorowy gwałt (Rdz 19:1-8)

- Mężczyzna wydaje swoją konkubinę na zbiorowy gwałt. Po zakończeniu orgii ćwiartuje jej ciało (Sdz 19:22-30)

- Dwie córki Lota upijają swojego ojca w celu podjęcia z nim czynności prokreacyjnych (Rdz 19:30-38)

- Kobieta udaje prostytutkę by uwieść swojego teścia (Rdz 38:12-30)

- Opis rozmiarów męskiego przyrodzenia oraz obfitości ejakulatu, w kontekście erotycznym (Ezekiel 23:20)

- Wytrysk pozapochwowy jako metoda antykoncepcji Onana (Rdz 38:1-10)

- Kanibalizm rodzinny: rodzice zjadają swoje dzieci (2 Królów 6:28-29)

- Wysmarowanie twarzy fekaliami jako forma kary (Malachiasza 2:3)

- Zalecanie samookaleczania jako prewencję przed grzechem (Mt 5:28-30, Mk 9:43-45)

- Gościnność: kobieta zaprasza gościa na nocleg, po czym morduje go śpiącego, wbijając mu młotkiem palik w skroń (Sdz 4:21)

- Nakaz podboju sąsiednich narodów i ludobójstwa. (Pwt 7:1-2)

- Opis mordowania dzieci na oczach ojców, oraz gwałtów na ich żonach (Iz 13:15-16)

- Prawo wojenne: jeńców należy wymordować wraz z ich rodzinami (Liczb 31:17)

- Jak należy ukarać mężczyznę za gwałt? Przymusowym małżeństwem. (Pwt 22:28-29)

- Sakralna dyskryminacja chorych i niepełnosprawnych. (Kpł 21:16-24)

- Nakaz dyskryminacji kobiet (Pwt 22:5, list do Efezian 5:22-23, 1 list do Tymoteusza 2:11-12, 1 1 list Piotra 3:1-2)
— Biblia
Reposted from1923 1923 viapolana polana

May 11 2020

frenulum
4587 4569 500
Shalom kuce
Reposted frommieczuu mieczuu viaLuukka Luukka
frenulum
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
frenulum
frenulum
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
frenulum
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...