Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2020

frenulum
8908 1d0a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viathebelljar thebelljar
frenulum
5713 4e0f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathebelljar thebelljar
frenulum
5804 5a83 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaLuukka Luukka
frenulum
9050 650e 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viapiehus piehus
frenulum
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

February 12 2020

frenulum
7501 4de7 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
frenulum
7739 f9d6 500
Reposted fromZircon Zircon viaLuukka Luukka
frenulum
8713 e721 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
frenulum
8707 b3f7 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

February 11 2020

frenulum
6274 e56c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
frenulum
7507 da56 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
frenulum
8561 5943 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
frenulum
5734 d782 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
frenulum
5735 b628 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
frenulum
5626 0b9d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
frenulum
5713 4e0f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
frenulum
4237 c9b6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
frenulum
frenulum
5721 c0c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viarhubarbrr rhubarbrr
frenulum

Była jednak za duża na złodziejkę, zbyt uczciwa na skrytobójczynię, zbyt inteligentna na żonę i zbyt dumna, by podjąć jedyną powszechnie dostępną damską profesję. Dlatego została wojowniczką.Terry Pratchett
Reposted byniskowodancingwithaghostrhubarbrrMsChocolatelillepuppet12czerwcakapellaheavencanwaitembrace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl