Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

frenulum
2361 b8c7 500
frenulum
3900 6ec7
Reposted fromSzczu Szczu viaLaColie LaColie
frenulum
8601 1759 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
8260 631f 500
Reposted fromerial erial viaLaColie LaColie

July 19 2017

frenulum
0455 3e8a
Reposted fromsosna sosna viatomash tomash
frenulum
Reposted frombluuu bluuu viaLaColie LaColie

July 18 2017

6469 9368 500

delta-breezes:

Emily Jeffords | @emily_jeffords

Reposted fromkimik kimik viabeeth beeth
frenulum
7420 48f5
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie viabeeth beeth
6318 44e2 500

ohfuckyeahcillianmurphy:

‘From my archive, Cillian Murphy in Peaky Blinders Series 1! Can’t believe it is already five years ago, time is passing too quickly! — Robert Viglasky

frenulum
Reposted fromsilence89 silence89 viabeeth beeth
frenulum
8989 5c08
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
frenulum
Najważniejsze w życiu jest być zdrowym. Wszystko inne jest kwestią chęci i siły, czasami szczęścia.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
frenulum
9629 835a
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
frenulum
frenulum
Kobieta to jej problemy i pasje, a jeśli nie ma pasji, to jest jednym wielkim problemem.
— Pewien mądry człowiek
Reposted fromKisune Kisune viapersona-non-grata persona-non-grata
frenulum
“ Sam sobie każdy płacze. Innych gówno twój płacz obchodzi. A zapłacz się choćby na śmierć. Bo i śmierć nikogo już nie obchodzi. ”
— Wiesław Myśliwski
frenulum
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
frenulum
8839 15c0 500
Reposted fromovtza ovtza viaLaColie LaColie
7331 64e0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl