Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

6151 1643 500
Reposted fromstrumienpola strumienpola viarurky rurky
frenulum
7944 34e5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarurky rurky

March 20 2018

frenulum
5860 d7d2 500
Reposted frompiehus piehus viaLuukka Luukka
frenulum
1600 9e5c 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaIriss Iriss
frenulum
5355 45e5
Reposted frommyrla myrla viaIriss Iriss
frenulum
7753 7766 500
9739 8322 500
Reposted fromkimik kimik vianadelle nadelle
frenulum
Reposted frombluuu bluuu vianadelle nadelle
frenulum
1840 3f5d 500
Reposted fromnutt nutt vianadelle nadelle
frenulum

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viazapachsiana zapachsiana
frenulum
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax vianadelle nadelle

March 14 2018

frenulum
frenulum
3579 d785
Reposted fromGIFer GIFer viapersona-non-grata persona-non-grata
frenulum
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata
frenulum
4781 cbd4 500
Reposted fromfoods foods viaLaColie LaColie
frenulum
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaLaColie LaColie

March 13 2018

frenulum
frenulum
3857 0473
Reposted fromGIFer GIFer viaLuukka Luukka
frenulum
7875 5825
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viadontforgot dontforgot

March 03 2018

frenulum
3136 a86e
Reposted fromnyaako nyaako viawonderfulnature wonderfulnature
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl