Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

frenulum

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaamelinowa amelinowa
frenulum
1151 5532
Reposted fromLukasYork LukasYork viadupablada dupablada
frenulum
0995 e860
Reposted fromscorpix scorpix viaczoo czoo
frenulum
1525 269f 500
Reposted frommrrru mrrru viaczoo czoo
frenulum
4103 baa7 500

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

Reposted fromDeanWinchesterrr DeanWinchesterrr viakrybus krybus
frenulum
8843 b871
The Spiny Flower Mantis!
Reposted fromcorvax corvax viakrybus krybus
frenulum
2171 18f3
Reposted byInfelice Infelice
frenulum
2170 2d8d
Reposted bylamnedki-adi

September 05 2017

frenulum
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
frenulum
7180 4cbf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarurky rurky
frenulum
4355 b80c 500
Reposted frompokrywka pokrywka viaLuukka Luukka
frenulum
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
frenulum
0809 a971
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viarurky rurky
frenulum
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
frenulum
3300 a1b6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLaColie LaColie

August 26 2017

frenulum
0104 8442 500

tattooingisanart:

haeyum.o_o

frenulum
1406 fbc6
Reposted fromcyklonik cyklonik viaLaColie LaColie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl