Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

frenulum
Drodzy Panowie, z nami - kobietami po przejściach - po prostu już tak jest. Nasza psychika jest wprost przystosowana do stwarzania wyimaginowanych problemów. To coś w rodzaju systemu obronnego organizmu przed emocjonalnym zniszczeniem. Znacznie mniej boimy się spodziewanego, stąd te wszystkie domysły, zmyślone historie i nagła karuzela uczuć. Uwierzcie mi, że naprawdę potraficie to zatrzymać. Nie ma potrzeby byśmy przechodzili przez to razem. Czasem wystarczy nas w takiej chwili przytulić i przypomnieć jak bardzo nas kochacie, a czasem zwykłe buzi w czubek czoła to wszystko trzeba potrzeba.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapensieve pensieve

July 08 2018

frenulum
0003 db7c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeeth beeth
3896 f825 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viabeeth beeth
frenulum
Reposted frommr-absentia mr-absentia viabeeth beeth
frenulum
frenulum
1581 6dff
Reposted fromstroschek stroschek viaLuukka Luukka
frenulum
3074 e52d 500
Reposted fromonlyman onlyman viaIriss Iriss
frenulum
Ludzie też się zmieniają. Zmieniają się w zasadzie ciągle. Lubimy udawać, że ci, których znamy, pozostają tacy sami, ale zmieniają się z dnia na dzień, gdy wyciągają nowe wnioski, zdobywają nowe doświadczenia, przychodzą im do głowy nowe myśli. Może, jak twierdził Heraklit, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki... Ale myślę, że mocniejsza byłaby taka metafora: nie można dwa razy spotkać tej samej osoby.
— Brandon Sanderson
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapensieve pensieve
frenulum
6490 2b62
Reposted from4777727772 4777727772
frenulum
6510 6f1e 500
Reposted fromgrobson grobson viaLuukka Luukka
frenulum
Pomyśl, jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapensieve pensieve
frenulum
Jaki mężczyzna mi się podoba? Taki, który ma dużo czasu dla kobiety. Niech on będzie biedny, paskudny, ale żeby miał dużo czasu dla kobiety. Żeby z nią gadać, żeby z nią spać, żeby się przytulić - bo czułość jest najważniejsza.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapensieve pensieve
frenulum
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
frenulum
8517 467d 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl

July 06 2018

frenulum
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przes­tać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaxannabelle xannabelle
frenulum
2793 97e1 500
Reposted from4777727772 4777727772
frenulum
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viawhatever18 whatever18
frenulum
Reposted fromshakeme shakeme viabeeth beeth
frenulum
6784 8a58 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabeeth beeth
frenulum
0003 db7c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeeth beeth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl